Toftenäs

Toftenäs
Klicka på kartan för en större version.

Flygbilder

Toftenäs 1
Östra delen av Toftenäs söderifrån - udden uppe till höger är Sandö (jfr kartan).

Toftenäs 2
Oregelbundna ägor, omsorgsfullt avgränsade med
kilometer efter kilometer av stengärdsgårdar...
"Dubbelgärdsgården" är Rutes gång, se markbilderna längre ner.

Toftenäs 3
Breviks kile västerifrån. Halvorsholmen närmast i bild, Toftenäs till höger.

Markbilder

Början
Här börjar det gamla odlingslandskapet.

Åkrar
Från berget i mitten togs bilden nedan.

Utsikt
Klicka på bilden för en större version!
Där kan man se samtliga platser där de övriga markbilderna på denna sida togs. Ensilagebalarna till höger är de som syns på flygbilden ovan.

Trappa
Över trappan till "Rutes gång", en gammal fägata.